Letošnje polhanje

Da bomo tudi letos polhali, je bilo že samo po sebi umevno. Polhali smo že tolikokrat, da smo že pozabili šteti.

Matija je imel novo kamerco, ki jo usmeril tako, da je ujel utrip.

Advertisements