Verigar

To je motiv prve slovenske znamke. Na njej je moški, ki trga verige in se osvobaja. Filatelisti so motiv poimenovali “verigar”.

Oktobra 1918 so Slovenci, Hrvatje in Srbi pretrgali vezi z avstro-ogrsko monarhijo. Pojavi se potreba po novih znamkah. Znamko je likovno izdelal Ivan Vavpotič, v uporabi pa je bila že na začetku 1919.

Znamke sem začel zbirati v 2. razredu osnovne šole. Najbolj strasten zbiralec sem bil nekako do konca študija. Z zbiranjem je nadaljeval oče, ki je zbirko dvignil za več nivojev.
. . .
Znamko sem že pred časom poskeniral, da sem si jo končno lahko enkrat pogledal do podrobnosti.

Lep zemljevid

Letošnjo zimo sem iskal podatke o partizanskem spomeniku v Zali. Nepričakovano mi je v roke prišla ta slika zemljevida.

To je eden najlepših zemljevidov, kar sem jih videl. Prav neverjeten se mi zdi. Koliko discipline in truda je bilo vloženega in kolikokrat je bil na terenu! V sedanji digitalni dobi je še toliko bolj enkraten in nenavaden.

Nisem še videl, da bi bilo na kakšnem zemljevidu toliko podatkov. Pri iskanju so mi še kako prišli prav.

Po podatkih, ki sem jih dobil, je podatke napisal Tomaž Kočar, nekdanji revirni gozdar. Zemljevid hrani Srečko Knafelc, ki je objavo dovolil.